mojstri.eu

Obnova cevnega sistema

0

Vsaka hišna instalacija vodovoda, centralnega ogrevanja ali plina, ima omejeno življenjsko dobo.Ta je odvisna od več različnih faktorjev. Zato je prav, da v doglednem času, oziroma še pred nastankom večje materialne škode poskrbimo za temeljit pregled.

Najprimernejši čas za obnovo instalacije je vsekakor takrat, ko se bomo odločali za temeljito prenovo notranjosti stanovanjskega objekta, oziroma hiše. Zato je prav, da pred sanacijo, oziroma obnovo, definiramo v kakšnem stanju se nahajajo obstoječe instalacije. Ko ugotovimo v kakšnem stanju se instalacije nahajajo, se odločimo kaj in na kakšen način, bomo obstoječe cevne razvode popravili ali v celoti zamenjali. Vsekakor je najbolje zamenjati celotno instalacijo, še posebej, če je le ta izdelana v  podometni izvedbi.

Pričnemo s porazdelitvijo instalacije v kletni etaži, kjer je potek del relativno enostaven. Sledi polaganje s pomočjo razdelitve cevovodov z deli navzgor, proti nadstropju ali preko dvižnih vodov, ki so vgrajeni v steno. Delo je dokaj težavno in šele tedaj se lahko ugotovi in oceni dejansko stanje instalacije.

Preglednica: Toplotna izolacija za toplotne razdelilnike, toplovodne instalacije in armature

Vrsta  instalacije/armatur Minimalna debelina toplotne izolacije, odvisno od toplotne prevodnosti 0,035 W/mK
Notranji premer do 22 mm 20 mm
Notranji premer od 22 mm do 35 mm 30 mm
Notranji premer od 35 mm do 100 mm Enako kot notranji premer
Instalacije in armature v vrstah 1-4 v stenski in skozi stropne preboje, v križanjih instalacij, pri instalacijskih spojnih in razdelilnih mestih Polovica z zahtevami v vrsticah 1-4
Za instalacijo tople vode pri centralnem ogrevanju,  v  vrsticah od 1-4 in se po 31. januarju leta 2002 zahteva za gradbene dele in ogrevane prostore, pri  različnih uporabnikih Polovica z zahtevami v vrsticah 1-4
Instalacije v vrsti 6, za talno ogrevanje  

Pomembno pri tem je, ugotoviti ali je, na primer instalacijo, ki bo potekala skozi hladni prostor predhodno izolirati. Predpis EnEV določa, da morajo biti toplovodni razdelilniki in instalacije za toplo vodo, ki ne potekajo skozi ogrete prostore toplotno izolirane.

Pogosto se zgodi, da najdemo stare instalacije za centralno ogrevanje, ki niso toplotno izolirane, četudi so vgrajene v zunanjih zidovih. V takšnem primeru se je potrebno odločiti, ali bomo cev toplotno izolirali ali jo prestavili pred steno ali vgradili v steno, ki se nahaja v notranjosti hiše. Najenostavneje je, da staro cev pustimo v notranjosti stene in namesto nje izdelamo nov razvod v nadometni izvedbi. Seveda pa je potrebno na mestu, kjer je ostala vgrajena stara cev izvesti dodatno izolacijo, da preprečimo nastanek toplotnega mostu. S tem lahko ostane stara cev v steni in prihranimo delo za izkopavanje cevi.

 cev 1

Slika – Cevna instalacija z armaturami

Nato je treba preučiti, ali je potrebna menjava celotnega instalacijskega omrežja ali le delna obnova. V kolikor bomo opravil samo delno obnovitev instalacije je potrebno poskrbeti, da so vgrajeni isti materiali kot so bili predhodni.  V kolikor se odločimo za zamenjavo celotnega omrežja, lahko vgradimo povsem druge materiale. V sedanjem času se za izdelavo vodovne instalacije ali centralnega ogrevanja uporabljajo bakrene cevi. V kolikor izvajamo tudi sanacijo estrihov, oziroma lesenega ostrešja, pa se vse pogosteje vgrajuje plastične cevi iz Polyethilena, ki se enostavno vgradijo v tla pod estrih, nad zvočno zaščito.

Vir: Ivo Klevže

 

January 9, 2015 |

Leave a Reply

© 2013 MOJSTRI.EU - spletni portal mojstrov in obrtnikov. Vse pravice pridržane.
Skip to toolbar